Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is a .CSV file?

A .CSV file is a list of comma-separated values. The comma-separated values (.CSV) file format is a delimited data format where fields or values are separated with a comma and each record is on a new line. Values that contain a comma, line break, or double quote character, or that start or end with a space, must be enclosed in double quotes.

You can open .CSV files in most spreadsheet applications, such as Microsoft Excel.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.