What is a dedicated IP?

A dedicated IP address is a unique Internet address assigned exclusively to a single hosting account. A dedicated IP address lets you:

  • View your website via its IP address.
  • Use FTP to access your account while the domain name is otherwise inaccessible, such as during domain name propagation periods.
  • Ensure faster response during periods of high traffic load.

Business Hosting accounts include a dedicated IP address. You can purchase a dedicated IP address for your Shared Hosting account at any time.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.