What is a dedicated IP?

A dedicated IP (Internet Protocol) is a unique Internet address dedicated exclusively to a single hosting account. This is in contrast to the normal configuration of several hosting accounts residing on a single server and sharing its IP address.

Dedicated IP addresses let you:

  • Use an SSL certificate on Web & Classic hosting accounts

    Our SSL certificates include a dedicated hosting IP for these types of account, so you do not need to purchase a dedicated IP credit separately if you are adding a certificate to your site.

  • View your website via its IP address.
  • Access your accounts by FTP or the Web when the domain name is otherwise inaccessible, such as during domain name propagation periods.
  • Ensure faster response during periods of high traffic load.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.