Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is a DS record?

A Delegation of Signing (DS) record provides information about a signed zone file. Enabling DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) for your domain name requires this information to complete the setup of your signed domain name.

The information included on a DS record varies by domain name extension. See About Self-Managed DNSSEC for more information on the information required by domain name extension.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.