Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is a group?

In Calendar, groups represent various teams or work groupings that share common events and resources. In the example below, Marketing and New Products are groups created by members of those teams.
Calendar groups display in the left pane

Groups can contain these types of calendars:

  • Group calendars let you share scheduled events among Calendar members. For example, group calendars work well for teams that regularly attend the same events. Only members of a group can schedule events for that group.
  • Resource calendars let group members schedule resources, such as meeting rooms or equipment. Scheduling a resource for an event reserves it so others in your group can see it is in use.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.