Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is a nameserver?

Nameservers "point" your domain name to the company that controls its DNS settings. Usually, this will be the company where you registered the domain name. However, if your website is hosted by another company, sometimes you'll need to use their nameservers.

You can learn more about the wonderful world of domains >>


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.