Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

What is a read receipt?

Top result for read receipts

A delivery receipt confirms delivery of your email message to a recipient's mailbox, but it doesn’t confirm if they saw or read it. A read receipt confirms that your message was opened.

In Outlook, a recipient can decline to send read receipts. There are other scenarios where read receipts aren't sent, such as if the recipient's email program doesn’t support read receipts. There’s no way to force a recipient to send a read receipt.

Visit Microsoft Support to learn how to add and request read receipts and delivery notifications in Outlook.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.