Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

What is a template?

A GoDaddy Email Marketing template is a pre-designed starter page that you can use to efficiently promote your product, invite people to an event, compose a newsletter, or send out a quick update.

If these templates don't offer a layout you like, you can customize a template to meet your needs, or you can create a new campaign based on an existing one.

To open the template gallery, on the Campaigns page, click Compose! To get a better idea of how each pre-designed template might look with text and images, hover over the Examples below each template design type.
Sample template

There are two Examples for each template design type.

Pick a template layout, and then add your text and images to the placeholders.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.