Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is a trusted site in Internet Explorer?

A trusted site is a website that you trust not to damage your computer.

If you set the security level of your Internet Explorer® browser to High, so that you do not access websites that might damage your computer, you may be unable to access a specific website that you trust. To access the website, you can add the URL of the website to your Trusted Sites list or change your security level to Medium or lower. When using a high security level, you need to add the Web application URLs to your Trusted Sites list.

Note: If you are running Windows Vista, you must add the site with both "http" and "https." Also, trusted sites may open in a new browser window.

To Add a Trusted Site in Internet Explorer

 1. From the Internet Explorer Tools menu, click Internet Options.
 2. Click Security.
 3. Click Trusted Sites.
 4. In the Security level for this zone box, check your security level. You may need to do one of the following:
  • If it is set to High, use the slider to change it to a Medium or lower security level.
  • If it is set to Custom, click Default Level, and then use the slider to change it to a Medium or lower security level.

  Note: If you are running Windows Vista, verify that Enable Protected Mode is NOT selected.

 5. Click the Sites button.
 6. In the Add this website to the zone field, type the URL for the trusted website.
 7. De-select Require server verification for all sites in this zone.
 8. Click Close.
 9. On the Internet Options window, click OK.

Note: Mozilla Firefox® does not specifically offer a trusted sites setting. However, you can set allowed sites for the limited purpose of installing cookies and add-ons. From the Tools menu, select Options and go to the Security tab.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.