Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is a URL?

A URL, or Uniform Resource Locator, is the address of an Internet website or webpage. Think of a URL as a street address for the location of information on the Internet. For instance, a complete URL like http://coolexample.com/music, points you to the music page of the coolexample.com website.

Take a look at the anatomy of this URL to better understand how they direct online users to specific information: http://coolexample.com/funky/music.html

http:// = protocol
coolexample.com = domain name
/funky/music.html = path
/funky/ = directory
/music.html = file name


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.