Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

What is a web.config file?

A web.config file is a Windows file that lets you customize the way your site or a specific directory on your site behaves. For example, if you place a web.config file in your root directory, it will affect your entire site (www.coolexample.com). If you place it in a /content directory, it will only affect that directory (www.coolexample.com/content). However, in order for a web.config file to register in a specific directory, there must be a web.config file in the root directory.

Note: web.config files are XML documents that work on Windows servers. ".config" is not an extension like .html or .txt. For more information on how to set up web.config files, visit Microsoft's Web site.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.