Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is Affiliate Marketing?

Affiliate marketing is an Internet marketing strategy in which an organization rewards affiliates for marketing efforts that direct clients and draw business to the organization. You can use affiliate marketing with your Quick Shopping Cart® storefront to find and retain customers, manage your search marketing investments, and direct your lead generation campaigns.

Affiliate organizations include individuals, organizations and businesses, networks, management companies, third party vendors, and other affiliates that promote the products and services of their partners. To keep up with the rapidly advancing online marketing industry, many organizations are employing the innovation and experience of such resources for affiliate marketing solutions.

To assist you with establishing and expanding your affiliate marketing program, you can sign up with full-service marketing solutions offered by LinkShare® and ShareASale™.

For more information, see Using LinkShare or see Using ShareASale.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.