Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

What is Alipay?

Alipay is a very popular payment option in Asia and part of the Alibaba group. It's a payment option that works like many other "eWallet" services, where you add payment methods (cards or bank accounts) to your Alipay account, and can then process orders using them.

Can I use Alipay?

If you can use Alipay for GoDaddy orders, it will display as an option during the checkout process.

If you do not see Alipay as an option, it means the service is unavailable because of your billing address or geographic location.

Next step

  • Because it works differently than many other payment methods, we recommend referencing Alipay's website to make sure you understand its processes. For more information, visit Alipay.com.

    Note: You might not be able to access Alipay's website depending on your geographical location.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.