Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

What is an addon domain?

An addon domain is simply an additional domain that you host on your account. For example, if you have a personal website and a business website, you can host both domains from your one hosting account. For help, here's how to add an addon domain to your Linux Hosting account.

Both our Deluxe and Ultimate hosting plans can host multiple addon domains.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.