Trợ giúp

Đại lý API Trợ giúp

What is an API Reseller plan?

Our API Reseller plan lets you sell our products and services with your existing Web store.

As an API reseller, you can maintain your unique branding and set your own prices. The plan includes a number of free products to help you optimize your site, market to your target audience, and more.

To ensure your application is properly communicating with our Web service, you must first pass a certification test. We provide documentation and technical support during this process. After you successfully integrate your site with our Web service, you can start using the production environment to resell our domain names and related services on your site.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.