Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is an IP Address?

An IP (Internet Protocol) address is a unique identifying string of numbers, like 216.27.61.137, given to every individual computer, server, and network on the Internet. Like a license plate is used to help identify vehicles, an IP address is used to identify and locate information online. Additionally, they allow for communication over the internet between devices and networks connected to the internet.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.