Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

What is ASP/ASP.NET?

ASP stands for Active Server Pages. ASP and ASP.NET are programs that run on Windows. ASP files have the file extension ".asp" and ASP.NET files have the file extension ".aspx." ASP and ASP.NET allow you to:

  • Dynamically edit, change, or add content on your Web page.
  • Respond to user queries or data submitted from HTML forms.
  • Access any data or databases and return the results to a browser.
  • Customize a Web page to make it more useful for individual users.

For more information about ASP and ASP.NET, you can visit these developer centers at Microsoft.com:

Active Server Pages Developer Center
ASP.NET Developer Center

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.