Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is ASP.NET 3.5?

ASP.NET 3.5 is a development platform used to create dynamic websites and Web applications. It supports numerous Web technologies, including Language Integrated Query (LINQ), Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Workflow Foundation (WF), Windows Communication Foundation (WC) and Silverlight. Using ASP.NET 3.5, you can develop database-driven sites, manage users, data, and content, increase productivity and reliability, and improve scalability, security, and performance.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.