Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is Atandra T-HUB Integration Tool?

Atandra T-HUB is an order management tool that helps Quick Shopping Cart® work with QuickBooks®. Purchase the desktop software from Atandra, and link the T-HUB integration tool to QuickBooks and Quick Shopping Cart. Once the programs are connected, T-HUB syncs orders, customer information, inventory updates and shipping information.

T-HUB also integrates with shipping software from FedEx®, UPS® and USPS®.

T-HUB is ideal for Quick Shopping Cart merchants who currently use QuickBook Pros or POS software. Quick Shopping Cart merchants receive discounts on T-HUB software when they purchase it from Atandra, which offers a 15-day free trial and 30 days free support with T-HUB.

To learn more about the installation process, see Setting Up Atandra T-HUB.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.