Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is Calendar?

Here's the Lowdown: Calendar provides an easy-to-use, robust interface for time management, scheduling, and planning. You can schedule events and tasks for yourself, as well as, track resources, create groups, and interact with other users.

Working with Calendar

  • Create and maintain groups.
  • Schedule, view, and search events and tasks on group calendars, other users' calendars, and personal calendars.
  • Give users you invite the option of inviting more users to your event.
  • Have event reminders sent to your email account or cell phone.
  • Schedule common resources, such as meeting rooms and shared office equipment.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.