What is CashParking?

If you’re not using your domains, you can actually make money off of them using GoDaddy's CashParking service. It works like this: you sign up for the service, and visitors to your parked site will see ads that are relevant to them. When they click on these ads, you’ll make a percentage of the revenue generated.

Sign up today to start capitalizing >>


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.