Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is CGI?

CGI stands for Common Gateway Interface. CGI extends the capabilities of a Web server so that your website can communicate with another script or application.

CGI programs are the most common way for Web servers to interact dynamically with users. Many HTML pages that contain forms, for example, use a CGI program to process the data from the form.

Our CGI service supports server-side includes, form handlers, and hit counters.

or more information, see:
Which programming languages do you support with CGI?
Where do I upload my CGI scripts and applications?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.