What is Concrete5?

Concrete5 is a free, open-source content management system (CMS) similar to Joomla!® and Drupal®.

What sets Concrete5 apart from other CMS?

Concrete5 offers a in-context editor. This means you can make edits to a Web page on the page itself, and see updates instantly. The application is simple enough for someone with limited site building experience to use, while still being flexible enough for developers to work with.

What are some features Concrete5 offers?

Some features include:
  • WYSIWYG text editor
  • Advanced permissions
  • Flexible theme/template system
  • Integrated spellchecker
  • Flexible meta data input and SEO ready
  • Pre-installed in the download: photo slide show, YouTube® integration, guestbook, Flash® support, polls, surveys, search, RSS, Google® maps, and a form generation tool.

For more information, see Manually Installing Concrete5 on Your Hosting Account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.