Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

What is cPanel?

cPanel is a control panel that lets you easily manage many aspects of your account, including the files, applications, and email hosted on your account or server. cPanel is available on our Linux-based hosting accounts and servers.

For our server customers, cPanel is used in conjunction with WebHost Manager, or WHM. WHM provides administrative control of your dedicated or Virtual Private Server (VPS). You use WebHost Manager to create individual accounts, add domains to your server, manage hosting features, and perform basic system and control panel maintenance.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.