What is CSS?

Cascading Style Sheets (CSS) make it faster and easier to create and maintain websites. CSS works with HTML (or any markup language) to apply a uniform style and format to your website.

You can embed CSS into a single Web page, or you can link your site to an external CSS file. Whenever you update the file, every page that links to it also updates. Therefore, you can set your site's fonts, colors, layouts and more without repeating the HTML formatting tags throughout.

To learn more about CSS, go to W3Schools.com.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.