What is Delegate Access?

Our Delegate Access feature lets GoDaddy customers securely share access to their accounts with other people.

Account Owner Delegate User
  • Share access to your products (more info)
  • Keep your password secure by not exposing it
  • Control who has access and at what level
  • Remove delegate access at any time
  • Manage others people's accounts simply
  • Access many accounts simply without managing passwords
  • Purchase products using the account owner's payment method
    (Requires Purchasing Access level)

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.