Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is Discount Domain Club?

Discount Domain Club is a membership-based program specifically designed for people frequently registering domain names. It does not require set up. Membership is open to anyone and is valid for one year after the purchase date.

When you join Discount Domain Club, you can immediately log in to your account to see discount pricing for domain names. New domain names, transfers, and renewals are all discounted for participating top-level domain names (TLDs). Discounts are limited to the base tier for participating TLDs, and are available for pre-registration, registration, renewal, and transfer. Discount pricing automatically applies to domain names in your cart when you check out. For more information on specific plans, please visit Discount Domain Club.

Note: Discount pricing cannot be applied toward Premium, Tier 2, Tier 3, or Tier 5 domains.

Domain names you purchase through your Discount Domain Club membership are not eligible for other promotions or discounts.

With your Discount Domain Club membership, you receive one-year memberships to GoDaddy Auctions® and CashParking®. If you choose to end your Discount Domain Club membership, these services remain available to you at standard pricing. For more information about GoDaddy Auctions or CashParking, see Auctions FAQ or CashParking FAQ

What if I purchased Discount Domain Club but already have GoDaddy Auctions or CashParking?

With your Discount Domain Club membership, you receive one-year memberships to GoDaddy Auctions® and CashParking®.

If you already have a CashParking Basic account, you can upgrade to a premium account at no additional charge or receive an additional CashParking Premium account. For more information about upgrading your account, see Upgrading or Downgrading Your CashParking Account.

If you already have a CashParking Premium account, you receive an additional CashParking Premium account, or you can apply a free one-year renewal to your existing account at no additional charge.

If you already have a GoDaddy Auctions account, you receive a free one-year renewal for that account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.