Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Câu lạc bộ miền giảm giá là gì?

Câu lạc bộ miền chiết khấu là một chương trình dựa trên thành viên được thiết kế đặc biệt cho những người thường xuyên đăng ký tên miền. Nó không yêu cầu thiết lập. Tư cách thành viên dành cho bất kỳ ai và có giá trị trong một năm sau ngày mua.

Khi bạn tham gia Câu lạc bộ miền giảm giá, bạn có thể đăng nhập ngay vào tài khoản của mình để xem giá chiết khấu cho tên miền. Tên miền mới, chuyển nhượng và gia hạn đều được giảm giá cho các tên miền cấp cao nhất (TLD) tham gia. Giảm giá được giới hạn ở bậc cơ sở cho các TLD tham gia, và có sẵn cho đăng ký trước, đăng ký, gia hạn và chuyển. Giá chiết khấu tự động áp dụng cho các tên miền trong giỏ hàng của bạn khi bạn thanh toán. Để biết thêm thông tin về các gói cụ thể, vui lòng truy cập Câu lạc bộ miền giảm giá .

Lưu ý: Không thể áp dụng giá chiết khấu cho các miền Đặc biệt, Cấp 2, Cấp 3 hoặc Cấp 5.

Tên miền bạn mua thông qua thành viên Câu lạc bộ miền giảm giá sẽ không được hưởng các chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá khác.

Với tư cách thành viên Câu lạc bộ miền giảm giá, bạn sẽ nhận được tư cách thành viên một năm của GoDaddy Đấu giá® và CashParking®. Nếu bạn chọn chấm dứt tư cách thành viên Câu lạc bộ miền giảm giá, các dịch vụ này vẫn khả dụng với bạn ở mức giá thông thường. Để biết thêm thông tin về GoDaddy Đấu giá hoặc CashParking, hãy xemGoDaddy Auctions® là gì? hoặcCâu hỏi thường gặp về CashParking

Nếu tôi mua Câu lạc bộ miền giảm giá nhưng đã có GoDaddy Đấu giá hoặc CashParking thì sao?

Với tư cách thành viên Câu lạc bộ miền giảm giá, bạn sẽ nhận được tư cách thành viên một năm của GoDaddy Đấu giá® và CashParking®.

Nếu bạn đã có tài khoản CashParking Cơ bản, bạn có thể nâng cấp lên tài khoản cao cấp mà không mất thêm phí hoặc nhận thêm một tài khoản CashParking Đặc biệt. Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp tài khoản của bạn, hãy xemUpgrading or Downgrading Your CashParking Account .

Nếu bạn đã có tài khoản CashParking Đặc biệt, bạn sẽ nhận được thêm một tài khoản CashParking Đặc biệt, hoặc bạn có thể áp dụng gia hạn một năm miễn phí cho tài khoản hiện tại mà không phải trả thêm phí.

Nếu bạn đã có tài khoản GoDaddy Đấu giá, bạn sẽ được gia hạn một năm miễn phí cho tài khoản đó.