Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is Domain Broker Service?

If the domain name you want is already registered by someone else, you can use our professional Domain Broker Service with your personal Domain Buy Agent to attempt to acquire it for you. Domain Buy Agents make every reasonable attempt to contact the current domain name registrant to try to negotiate its purchase.

In addition to the Domain Broker Service fee, there is a 20% Buyer Broker fee ($15 minimum fee).

The Domain Broker Service purchase gives our agents a maximum of 30 days to negotiate a deal for you. Your purchase is non-refundable and non-transferable. If you want to pursue a different domain name instead of the one you originally purchased, you must purchase a separate request to acquire the new domain name through Domain Broker Service.

If we cannot contact the registrant or the registrant refuses to sell, there is nothing more we can do to help you acquire the domain name. When your Domain Broker Service expires, we make no further attempt to acquire the domain name for you.

Chúng tôi coi dịch vụ là hoàn tất khi:

  • Đại lý mua miền đã thực hiện một nỗ lực hợp lý, tốt nhất để liên hệ với người đăng ký tên miền hiện tại, mà không nhận được phản hồi, trong khoảng thời gian hẹn trước.
  • Bạn không còn muốn mua tên miền nữa.
  • Người đăng ký tên miền hiện tại từ chối đề xuất cao nhất của bạn.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.