Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is domain name kiting?

Domain name kiting is the process of registering a domain name to test its monetization possibilities and then, if it doesn't generate sufficient advertising revenue, canceling it within the five-day grace period for a full refund.

Typically, this occurs with recently expired domain names that might still receive traffic from search engines and other visitors. If the domain name shows the potential to earn more than the cost of registration, the registrant keeps it. If it does not, the registrant cancels the domain name for a full refund.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.