Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is Extended Auto-Renew?

Having a multi-year registration tells your website's visitors that you plan to be a trusted, well-established online presence.

Extended Auto-Renew automatically renews your domain names each year to maintain their original registration lengths and prevent expiration. For example, if you select a registration length of five years for a domain name with Extended Auto-Renew, we automatically process a renewal each year to keep its expiration date five years in the future.

Note: Some domain name extensions do not allow this option.

If you set your domain names to auto-renew, we attempt to renew them and bill your credit card if the renewal is successful. If our billing attempt is unsuccessful, we send you three email messages asking you to update your payment information.

In order to enable Extended Auto-Renewal in your account, you'll need to follow the List View instructions for turning on auto-renewal.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.