Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is FastCGI?

FastCGI is an extension to CGI that efficiently manages CGI processes for better application performance. It is language-independent and exists between the application and Web server. FastCGI is supported for Perl on Linux-based hosting accounts.

To see if you have the correct type of hosting, see What type of hosting account do I have?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.