Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is Fax Thru Email?

Fax Thru Email provides you with your own fax number and enables you to send fax messages directly from your computer using our interface or your own email system.

On the receiving end, Fax Thru Email processes and routes all incoming fax messages to your dedicated Fax Thru Email email address.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.