Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is Go Daddy Diagnostics?

GoDaddy Diagnostics is like giving your domain a free doctor's check up. Just like your doctor, GoDaddy Diagnostics makes recommendations for improvements. We base our recommendations on what we've learned from being in the business for over a decade.

The recommendations are easy to implement and can help you improve your Web presence, your online reputation, your brand, and more. After incorporating the recommendations, you can analyze your site again until your domain gets a clean bill of health.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.