Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is GoDaddy Pro Plus?

As a GoDaddy Pro member, when you’ve earned 2500 points in a calendar year, you automatically earn GoDaddy Pro Plus status through the end of the following year. GoDaddy Pro Plus members get these additional benefits:

  • Earn twice the points on all eligible purchases (10% of the transaction value)
  • Listing in the Connect directory - more visibility to potential clients

Note: Points you've already used for rewards (in this calendar year) still count towards GoDaddy Pro Plus status.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.