Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

What is Good As Gold?

Good As Gold is GoDaddy's payment method that lets you transfer funds directly between your bank account and ours, storing a balance for future purchases.

Good As Gold is great if:

  • You don't want to pay by credit card.
  • You're an international customer and your preferred payment method isn't available

    Note: You can only process Good As Gold orders in US Dollars. If you select your account's currency as either GBP or EUR, Good As Gold does not display as a payment option. For more information, see Changing Your Default Display Currency.

Good As Gold Fees and Terms

  • When setting up Good As Gold, the minimum deposit is $100. Subsequent deposits must be at least $5.
  • Wire transfer deposits less than $1,000 receive a $20 fee. There is no fee for these transfers larger than $1,000.
  • You can close your Good As Gold account at any time, but there is a $20 fee to refund your remaining funds.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.