Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is HTML?

HTML (or XHTML) is a coding language used to create Web pages. With HTML, you surround a block of text with "tags" that indicate how the text should appear or what purpose it has in a document. For example:

This is a Heading


This is a paragraph in an HTML document.
There is a "p tag" at the beginning of this paragraph
and a closing "p tag" at the end.
These tags tell the Web browser how to display this text.

See Where can I learn more about HTML? for links to websites with more information about using HTML.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.