Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is ImageMagick?

ImageMagick is a powerful set of image manipulation utilities that you can access through your code to create, edit, and compose bitmap images. There are many Web applications that use ImageMagick to manipulate images. If you are an experienced programmer, you can use Perl or PHP to access ImageMagick's convert utility.

Using ImageMagick, you can:

  • Convert an image from one format to another.
  • Resize, rotate, or add special effects to an image.
  • Easily create thumbnails on your Web page.
  • Create a transparent image suitable for use on the Web.
  • Turn a group of images into a GIF animation sequence.
  • Create a composite image by combining several separate image.
  • Draw shapes or text on an image.

All of our Linux hosting plans include ImageMagick. The convert path to ImageMagick, version 5 on our servers is:

/usr/bin/

The convert path to ImageMagick, version 6 on our servers is:

/usr/local/bin/

For more information about ImageMagick and how you can use it, visit the ImageMagick website.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.