Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is included with Letterhead and Envelope design?

Your Letterhead and Envelope design is intended for use with standard, one-sided, 8.5" x 11" stationary and one-sided standard #10, 9.5" x 4.13" envelopes and includes the following:

  • Elements from your logo and/or complementary graphics
  • Font specifications for your print vendor to typeset additional items for you

Items that may be included, at your request, for an additional fee:

  • Non-standard sizes
  • Double-sided designs
  • Die-cuts
  • Microsoft Word template designs

Items that are not included:

  • Illustrations
  • Hand-drawing
  • Hand coloring
  • Logo design

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.