Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is InstantPage Legacy?

GoDaddy no longer sells the original InstantPage, now known as InstantPage Legacy. However, existing users received credit to activate an entirely new version of InstantPage, which is not yet being offered to other GoDaddy customers.

Help articles for InstantPage Legacy users remain available to those who need them.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.