Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is masking?

Masking is a component of forwarding. Where forwarding displays the address of the destination site in the address bar, forwarding with masking keeps your domain name in the address bar.

Masking coolexample.COM to coolexample.NET
Options Typed in address bar: Site you see: Address bar displays:
Forwarding
w/o Masking
coolexample
.COM
coolexample
.NET
coolexample
.NET
Forwarding
w/ Masking
coolexample
.COM
coolexample
.NET
coolexample
.COM

Forward my domain name

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.