Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is Microsoft BizSpark?

Microsoft® BizSpark™ is a global program designed to accelerate the success of early stage Startups. BizSpark provides entrepreneurs fast and easy access to current full-featured Microsoft development tools and productions licenses of server products, with no upfront costs and minimal requirements.

BizSpark Startups receive professional support from Microsoft, as well as community-driven support from Network Partners and active organizations in the entrepreneurial space, who can provide guidance, mentoring and resources to Startups.

For more information and to apply, see the Microsoft BizSpark home page or information on GoDaddy.com.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.