Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

What is Microsoft Teams?

Microsoft Teams is an instant messaging and online meetings tool. It's an app within Office 365 that lets you chat and meet with colleagues, whether you're in the office or from anywhere in the world. Through GoDaddy, Teams is available with Online Essentials and Business Premium plans.

If you have an Office 365 Online Essentials or a Business Premium account, you already have Teams. All Skype users are automatically transitioned over to Teams, so you don’t need to do a thing! Once we finish the back-end update, download Microsoft Teams with your Office 365 suite.

Show me


Related steps

  • Check out Office 365 plans from GoDaddy. Remember, you need an Online Essentials or Business Premium plan to get Teams.
  • If you have an Online Essentials plan, access Teams in the application dashboard in your webmail.
  • If you already have Business Premium or Premium Security, here's the information to install Teams on your Windows PC or Mac.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.