Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

What is Microsoft Teams?

Have you been asking yourself, what is Teams? Well, you've come to the right place!

Microsoft Teams is an instant messaging and online audio/video meetings tool. It is an application within the Microsoft Office 365 Suite of products. It allows you to chat and meet with your colleagues, across the office or across the world. Through GoDaddy, Teams is available with the Online Essentials and Business Premium plans of Office 365.

If you already have an Office 365 Online Essentials or a Business Premium account, you will have access to the Microsoft Team application. All Skype users will be automatically transitioned over to Microsoft Teams — you don’t need to do a thing! Once the back-end update is done over here at GoDaddy, you will be able to download Microsoft Teams with your Office 365 suite.

Related steps

  • If you don't already have Office 365, check out pricing for Office 365 plans. Remember, you need to have an Online Essentials or Business Premium account to get Teams.
  • If you have an Online Essentials plan, you will need to access Teams in the application dashboard in your webmail.
  • If you already have Business Premium or Premium Security, here's the information to install Teams on your Windows PC or your Mac.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.