Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is mod_deflate?

Mod_deflate is an Apache Web server module installed on all of our Linux hosting accounts by default; it does not have to be installed and supports all mod_deflate functionality.

Mod_deflate compresses content returned from your hosting account using the zlib compression algorithm. You should only use mod_deflate on text, such as HTML, CSS, JavaScript, and XML. Multimedia files are usually already compressed; using mod_deflate on these types of files does nothing and can result in slower page-load times.

For more information, see Enabling mod_deflate with Your Hosting Account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.