Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

What is my customer number?

Your customer number is another way to confirm your identity when you contact a GoDaddy Guide. You don't need your customer number to log in, and it's different from your Support PIN.

  1. Go to your GoDaddy Login & PIN page.
  2. Your Customer Number is shown in the Login Info section.

Related steps

  • Now that you've got your customer number, you're ready to contact support.
  • If you're looking for your Support PIN, check the Support PIN section of the page.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.