Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

What is my database host name in Plesk hosting?

Database-driven applications, such as WordPress, use your database host name to connect to it.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.
  5. Click Databases.

You can connect to the database using the IP address in the Database server column.

Warning: Do not include the port following the IP address for your MySQL databases. For example, if your Database Server is 1.1.1.1:3306, use 1.1.1.1 as your database's hostname.

If you need login information for the database, go to the Users tab. If you need to manage your databases' users' login info, see


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.