Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

What is my server's email relay server?

All of our servers use dedrelay.secureserver.net.

Your server must send mail using our relay servers. This prevents abuse of our network and helps ensure our customers don't get blacklisted for using the same network as a spammer.

For the most part, you do not need to worry about these settings unless something is not working or you want to use a different mail server daemon on your dedicated machine.

Note: Our servers have an outbound email limit of 5000 per day. If you need to send more than 5000 emails per day, contact customer support.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.