Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is Online Storage?

Online Storage is a browser-based application that allows you to store and access your important files, safely and securely — online. Much like a folder on your hard drive, Online Storage allows you to back up your files and stores them in a safe place for you. You'll have access to your files 24/7, you can share your files with others, and you can even encrypt your files for an extra level of protection.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.