Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

OTP là gì?

Mật khẩu dùng một lần (OTP) là một lớp bảo mật bổ sung mà chúng tôi sử dụng để xác minh danh tính của bạn khi bạn hoàn thành một số hành động nhất định trên một tên miền có gói bảo vệ được nâng cấp với Ownership Protection .

OTP hoạt động thế nào?

Nếu miền của bạn có Ownership Protection , bạn sẽ không thể hoàn tất một số thao tác nhất định với miền cho đến khi xác minh danh tính của bạn. Nếu bạn đã bật xác minh hai bước (2SV) hơn 72 giờ trước, chúng tôi sẽ gửi mã xác minh qua SMS hoặc sử dụng ứng dụng xác thực ưa thích của bạn. Nếu bạn chưa bật 2SV hoặc đã bật trong vòng 72 giờ qua, chúng tôi sẽ gửi mật khẩu một lần đến địa chỉ email của bạn.

Khi nào tôi nhận được OTP?

Chúng tôi sẽ gửi OTP nếu bạn đang cố gắng hoàn thành bất kỳ thao tác nào trong số này trên một miền có Ownership Protection và chưa bật 2SV trong hơn 72 giờ:

Giới hạn OTP

Để đảm bảo miền của bạn vẫn được bảo vệ, bạn cần lưu ý một số giới hạn.

  • Mã OTP của bạn chỉ có hiệu lực trong 60 phút sau khi được yêu cầu.
  • Bạn bị giới hạn yêu cầu 5 mật khẩu một lần trong khoảng thời gian 7 ngày.
  • Nếu bạn nhập sai mật khẩu 3 lần, bạn sẽ bị khóa và không thể yêu cầu OTP khác trong 24 giờ.

Khi nào tôi sẽ nhận được OTP?

Chúng tôi sẽ gửi OTP đến địa chỉ email người đăng ký được niêm yết trên tên miền của bạn. Đây là lớp bảo mật phụ trợ để bảo vệ tên miền của bạn khỏi những đợt tấn công trái phép.

Tôi có thể xem và cập nhật địa chỉ email của người đăng ký của mình ở đâu?

Bạn có thể xem tất cả thông tin liên hệ, bao gồm cả địa chỉ email người đăng ký được liên kết với miền, trong trình quản lý miền của bạn.

Thông tin thêm