What is Page Builder?

Page Builder is an optional WordPress plugin that enables you to edit pages (the area between the header and the footer) on your WordPress site via an enhanced drag-and-drop editor. This gives you a simple way to use WordPress to build a professional site.

Page Builder is installed by default if you use the Quick Start Wizard when first setting up your WordPress website (Set up WordPress for the first time). In addition, using the Quick Start Wizard also installs the following plugins:

  • Beaver Builder Booster
  • Contact Widgets
  • Ninja Forms

If you did not use the Quick Start Wizard, you can install the Contact Widgets and Ninja Forms plugins later. Beaver Builder Booster plugin can only be installed using the Quick Start Wizard. For more information on installing a WordPress plugin, see Activating and deactivating plugins in WordPress.

Note: When using the Quick Start Wizard for the first time, GoDaddy also lets you select from 10 professionally designed themes for use with your website.

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.