Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

What is Parallels Plesk Panel?

Plesk is a control panel available on our Windows-based hosting accounts and servers. It lets you easily manage many aspects of your account, including the files, applications, and (for servers) email hosted on your account or server.

For more information about Plesk, visit its official website at parallels.com/products/plesk/.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.