Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is Penetration Testing?

This service is currently available to a very small, hand-selected customer base. If a customer has a Website Risk Assessment tab in their Website Protection Site Scanner account, please contact the Customer Security Advisor (CSA) Team.

A penetration test, known as a pen test, is an extensive, hands-on security assessment of Web applications, servers or networks. Pen tests conducted by our ISC2- and SANS-certified security experts help businesses and network administrators identify the potential risk of security holes and vulnerabilities.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.